ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗਢ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ Non Teaching ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ Office Executive, Data Entry Operator, Driver, Conductor,Peon, Lab Technetion, Horticulture & Sweeping, Unskilled Labour ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਤੇ 25/11/2014 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਰਮਾ ਨੂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

Salary

Office Executive 12000/- + EPF
Data Entry Operator 8000/- + EPF
Driver 6800/- + EPF
Conductor 6000/- + EPF
Lab Attendant 6000/- + EPF
Peon 5800/- + EPF
Unskilled Labour 5800/- + EPF
Horticulture & Sweeping 5800/- + EPF
Welcome to Friends Service Providers and Company
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗਢ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ Non Teaching ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ Download ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Gallery